Hopp til innhold
| Uncategorized

Gatenavn i Skien Rektor Ørns gate

I vår serie om gatenavn i Skien har vi nå kommet til Rektor Ørnsgate. Det er derfor naturlig å undersøke litt om rektoren ved Skien lærde skole som har fått gaten oppkalt etter seg.

Rektor Knut Ramshart Ørn tilhørte solide familier i Skiensområdet. Hans far var kjøpmann i Skien, Hans Ørn, og moren Else Dorothea var datter til sognepresti Solum, Knud Ramshart. Skiens lærde skole stod ferdig i 1822, på Handelstorget, rett sør for kirken. Blant søkerne til stillingen som overlærer var Knud Ramshart Ørn. Han hadde ført en omflakkende tilværelse. Etter glimrende eksamener ved Københavns universitet, ser det ut til at han måtte avbryte studiene for å skaffe penger til resten av utdannelsen. På denne tiden traff han Ida Brun, som han ble ulykkelig forelsket i, og som han nok aldri klarte å glemme. Han dro hjemover og var huslærer hos sognepresten i Lårdal i hele syv år, bodde et år i Jarlsberg og var noen år adjunkt ved Trondhjem lærde Skole. Fra starten i 1823 var Ørn overlærer, fra 1828 med tittelen rektor, ved Skien lærde Skole – latinskolen. Hans hovedfag var norsk og latin, men han underviste også i gresk. Han fikk ganske snart et navn i norsk skolehistorie og nøt stor anseelse. Han var en pedagog langt over det vanlige, med en frisk og personlig undervisning som elevene likte. Blant hans elever er det flere store personligheter i norsk historie, men de dyktigste og mest kjente er historikeren P.A. Munch og juristen A.M. Schweigaard. Da Schweigaard senere trengte penger for å fullføre sine studier, skaffet Ørn han en kortvarig ansettelse ved latinskolen. Rektor Ørn trakk seg tilbake i 1841 på grunn av dårlig helse, og han døde i Skien 16. oktober 1843, I 1850-årene fikk hans tidligere elever reist et monument i støpejern ved rektor Ørns grav på kirkelunden på Lie. Ca 150 år senere sørget Historisk Forum i Skien for at dette nygotiske minnesmerket, som var sterkt forvitret, igjen fremstår i fordums prakt – til ære for en av byens store sønner.

Thor Wølner Gundersen