Skip to content
| Uncategorized

 Gatenavn i Skien – Are Frodesvei

Jeg har flere ganger undret meg over hvem Are Frode var. Han har fått en gate oppkalt etter seg på Mæla i Skien, og må derfor ha vært en kjent mann. Av navnet har jeg skjønt at han var fra Island og at han har vært en klok mann. Frode betyr som kjent klok eller lærd.

Da jeg begynte å undersøke litt om denne mannen, viste det seg å være riktig. Jeg fant ut at Are Torgilsson Frode var en ansett og lærd mann på Island. Han var sønn av Torgils Gellirsson, som var sønn av Torkjell, og Are Frode kan føre slekta tilbake til sagnkongene i Uppsala.

Are var den første og mest kjente islandske historiker og kronikør i middelalderen. Han er en av forfatterne av Islendigabok som i detalj redegjør for de norske ættene som bosatte seg på Island. Han var også den første av de islandske forfatterne som skrev på norrønt mål, til tross for at han var vel kjent med latin. Til tross for at han skrev om sin egen familie, var han svært sparsom med opplysninger om sitt eget liv.

Noe vet vi likevel: Han ble født i 1067 som sønn av Torgils Gellirsson og Jóreidr. Faren hans døde tidlig, og Are kom i fostring hos farfaren. Da farfaren døde i 1073, kom Are til Hall Torarinsson i Haukadal.

Snorre Sturlasson har beskrevet Hall som «meget klok og sterk i hukommelsen». Are bodde i Haukadal til han var 21 år, og etter det har vi få opplysninger om livet hans. Vi vet at han giftet seg og fikk en sønn, og sønnesønnens etterkommere førte Ares slekt inn i slekta til Snorre Sturlasson. Are døde i 1148, 80 år gammel.

Are Frode ble høyt ansett i samtiden. Han var prest og forfatter. Han skrev nøkternt og rett fram, uten kunstneriske pretensjoner, ble det sagt. Islendingabok ble skrevet rundt hundre år før Snorres skrifter. Boka omhandler Islands historie fra første innvandring til 1122. Den ble skrevet i to utgaver. Den eldste er dessverre gått tapt. Den inneholdt en kronologi over de norske kongene. Den har blitt priset for at den la grunnlag for den nordiske historieskrivingen. Den andre utgaven finnes på Árni Magnússon institutt i Reykjavik.

Det er vel ikke sikkert at byplanleggerne som plasserte Mæla ungdomsskole i Are Frodes veg visste alt dette, men en kan vel si at de har vært heldige med plasseringen av en læreanstalt i gata til en så lærd og kunnskapsrik mann. Vi får håpe hans kunnskap smitter over til dagens elever!

Thor Wølner Gundersen