Hopp til innhold
| Uncategorized

Falkum Gartneri

Hans August Ording ble født i 1828. Da han var seks år gammel omkom hans far Kragh Ording under et skipsforlis. Hans August ble da adoptert av sin onkel Christian Frederik Barnholt og tante Nicoline Schytte som var barnløse. Hun var søster til hans mor Marie Schytte.

Barnholdt var stor eiendomsbesidder i Skien og Gjerpen og ble benevnt proprietær. Dessuten var han skipsreder og skipper på egne skuter. Han bodde på Marensro, men hadde flere eiendommer på Falkum og var meget velstående. Hans August kom til å vokse opp på Marensro. Senere ble han sjømann, som sin far, og blant annet fører av sin onkels skuter. Da han giftet seg i 1856 med Thalie Cudrio, fikk han Falkum gård av onkelen Christian Frederik Barnholdt.

Både Hans Augusts far og onkel led drukningsdøden, og kanskje var det noe av grunnen til at hans kone ønsket at han skulle slutte på sjøen. I 1868 gikk han i land og etablerte da Falkum Gartneri. Selv om han fra 1868 til sin død 27. juni 1899 altså drev som gartner, beholdt han hele tiden tittelen skibskaptein. Han ble begravet på Johannes kirkegård, som var en del av eiendommen «Marensro», og som hans tante 20 år tidligere hadde solgt til kommunen. I avisen «Fremskridt» den 29. juni 1899 kan vi i nekrologen blant annet lese: Hr. Ording havde nu i mange, mange aar drevet handelsgartneri her i Skien og gik helt opp i sit arbeide. Han var en meget snild og godlynt mand som vil blive haardt savnet af sine nærmeste. Hans kone Thalie Cathrine døde på Falkum den 22. mars 1925. Hun hadde som barn vært lekekamerat med Henrik Ibsen, på den tiden Ibsenfamilien bodde på Venstøp, nabogården til hennes hjem, Cudrios Venstøp (Venstøp Søndre). Ibsenfamilien bodde på Venstøp fra 1833 til 1843, og Knud Ibsen og Thalie Cathrines far Ulrich Fredrik Cudrio var gode venner, blant annet jaktkamerater. De var også faddere til hverandres barn. Ulrich Fredrik Cudrio var fadder til Henrik Ibsen, og Knud Ibsen var fadder til Thalie Cathrine.

Etter at grunnleggeren døde i 1899, overtok hans sønn Hans August Ording junior driften. Han var født på Falkum 21. april
1862 og var nest eldst av de åtte barna Hans August senior og Thalie Cathrine fikk. Junior hadde nok fulgt sin far i hans arbeide fra han var liten gutt, og på den måten fått sin gartnerutdannelse. Han kom til å drive gartneriet fra farens død i 1899, til han selv døde i 1928. Hans August junior var gift med Ellida Gustava Holm. De fikk syv barn, og det var deres yngste, sønnen Sigbjørn født 16/8 1903, som overtok i 1928. Han hadde også arbeidet hos sin far, men fikk i tillegg et års studium i England og Statens gartnerskole før han trådte inn som eier og driver. Tredje generasjon Ording på Falkum gartneri ble imidlertid ikke langvarig. Han gikk konkurs i begynnelsen av de harde 30-årene, og virksomheten ble da kjøpt av Johannes Mathiesen (1902-1983) fra Tjølling. Han hadde gartnerutdannelse og slo seg ned i Skien hvor han fikk drive sitt eget gartneri etter at Ording-familien måtte gi opp etter over 60 års drift. I 1972 overtok hans sønn Leif Mathiesen (f.1943), som fortsatt driver gartneriet. Men lørdag 29. juni 2002 var siste dagen en kunne gjøre en blomsterhandel i Odinsgate 7 i Skien. I 134 hadde det da vært drevet gartneri her, men nå var det altså definitivt over med denne virksomheten på Falkum. Gården som opprinnelig hadde vært på hele 500 mål, var nå en liten trang eiendom uten utvidelsesmuligheter, og eieren så ingen annen mulighet for fremtiden enn å flytte virksomheten. Nå drives Falkum Gartneri fra Grinivegen 25 i Skien, hvor landets eldste gartneri forhåpentligvis kan glede mange i årene fremover, med blomster og busker og alt som hører til en slik virksomhet.

– Og på den tradisjonsrike gartneritomta i Odinsgate, blir det kanskje snart boliger.

TW