Hjem » Referat - møter og turer » Ukatogorisert
 

Referat fra juletur 12 des 2015 - Gjennom Telemark-Fra brede bygder til avsides fjelldaler

Det har i flere år vært tradisjon i Historielaget å arrangere en førjulstur til kjente og mindre kjente steder i
Telemark. Vi fikk i år den glede å få delta på den 15. turen i rekken. Det var rift om plassene og det vitner jo
om hvor populære disse turene er blitt blant medlemmene.

I vakker vintersol startet vi 57 deltagere i alt fra Skagerak Arena i en komfortabel turbuss fra Teletur. Første
stopp var Evjutunet i Gvarv. Men allerede i Fjærekilen fikk vi av lagets nestleder Thor Wølner Gundersen en
interessant innføring i gårder og navn langs ruten. Vi kunne bare la oss imponere over hans kunnskaper i vår
lokalhistorie.

På Evjutunet ble vi mottatt av Jorid Vale som blid, engasjert og kunnskapsrik kunne gi oss en fin innføring i
stedets historie. Sang og kvad kunne hun også by på. Hovedbygget på tunet har beholdt sin autentiske form
og vi fikk anledning til å se hvordan folk i flere generasjoner har levd der. Under servering av kaffe og
hjemmebakst fikk vi høre om Gvarv-gutten Svein som utvandret til Amerika i 18??. Han følte seg i alle år
sterkt bundet til hjembygda og «over there» skrev han vakre og vemodige dikt om barndomsstedet. Disse ble
sendt hjem og på sine gamle dager fikk han oppleve at diktene ble tonesatt og spilt inn på bånd, - en fin gest
av bygdefolket i Gvarv.

Fra Evju er det ikke langt til Bø. Her var målet Bø gamle kirke, oppført mellom 1150 og 1180. Arkivar og
museumstilknyttet Finn Rønning ga oss en fin og levende innføring i kirkens historie. Han fortalte om sagn
og myter som i middelalderen var knyttet til kirken og hvordan det i 1870 var på nippet at kirken ble revet.
Sterke krefter i lokalsamfunnet greidde imidlertid gjennom innsamling av midler å forhindre rivning.
Mørket faller som kjent tidlig på midtvinters, men dette la ingen demper på vår videre tur som gikk via
Seljord, opp Flatdal og inn i Svartdal. Her var første stopp ved Telespinn Veveri, et unikt veveri som to søstre
startet opp for ca. 30 år siden. De står fortsatt for driften av veveriet og under omvisningen fikk vi en grei
beskrivelse av stedet og av konseptet bak, bygd på verdiskapningskjeden der husdyrproduksjon som næring
er aller viktigst. Vi fikk demonstrert produksjonen gjennom alle dens faser. Maskiner innført fra Canada er
jevnlig i bruk. Ullen som brukes stammer fra lama, alpakka, fra sau og geit, hovedsakelig fra mohairgeit som
har en spesiell ull med visstnok verdens mest eksklusive fibre. Ull fra andre dyr blir også brukt og
produktene som var til salgs imponerte oss alle.

Siste stopp på turen vår var Lien Fjellgard øverst i Svartdal. Dette er en fjellgård fra høymiddelalderen og i
dag er det 11. generasjon som driver stedet. Gården ligger 700 m.o.h. og den består av 10 gamle
tømmerbygninger som klamrer seg fast i fjellsiden. Gården blir da også beskrevet som en hyllegård, d.v.s.at
husene er satt opp direkte på fjell der all jord er skrapt bort for bevaring til beite- og matproduksjon. I dag er
det kun noen få slike gårder igjen i Norge. For en mannsalder siden besto Lien Fjellgard av over 20
bygninger men gjennom ombygging og restaurering har man altså i dag landet på 10 vakre bygg som
inneholder store møterom, selskapslokaler og peisestuer. Gården har plass til 65 overnattingsgjester og i
sommerhalvåret er det jevnlig besøk av både norske og utenlandske fjellturister her.

Vi ble mottatt i «fjoset», - gårdens største møterom – og etter en orientering om stedet av vertinnen, ble vi
servert en utsøkt julemiddag. Her fikk vi en matopplevelse av de sjeldne: Vi fikk da også høre at all mat som
gården serverer lager de selv fra bunnen av. Som avslutning på oppholdet på Lien samlet vi oss i peisestuen
hvor Ragnar Haugstøl presenterte hjembygda Seljord, i ord og toner. Det siste innslaget kom på bussturen
hjem hvor vi ble underholt av Hildegunn Kjørholt, som ga oss et interessant innblikk i gamle sagn og
tradisjoner knyttet til julen.

Denne turen var på alle måter en fulltreffer og vi takker lagets dyktige arrangører, spesielt Ingrid Sørbøe, for
hennes innsats og omsorg for alle.

Ref.: Olav Løve.