Hjem » Referat - møter og turer » Ukatogorisert
 

Referat fra medlemsmøte – tirsdag 20. mars 2018

haugan55 persr kom på medlemsmøte tirsdag for å høre foredrag av Verdensarv-koordinator Øystein Haugan. Han hadde kalt sitt foredrag «Fra fattig til rik på 100 år».
Dette var meget bra – en sprudlende Haugan tok oss med på en reise i historien om Notodden, Rjukan og ikke minst Norsk Hydro. Sentralt i dette stod industrimannen Sam Eyde og professoren og oppfinneren Kristan Birkeland.

Norsk Hydro ble stiftet 2. desember 1905 – og industrieventyret startet opp på Notodden med verdens første fabrikk for produksjon av kunstgjødsel 2. mai 1905. Dette var en kraftkrevende prosess og Birkeland så raskt potensiale i Rjukanfossen som lå strategisk til i Vestfjorddalen. På ti år ble Vestfjorddalen forvandlet fra ei lita bygd til en hel by – et samfunn med over 10.000 mennesker. Her var det ikke tid for byråkrater og utredninger i øst og vest.

En rask tur innom Tungtvannsaksjonen – en av de mest kjente sabotasjeaksjonene under andre verdenskrig hørte selvfølgelig med til kveldens foredrag.

Hele industri eventyret rundt Notodden, Rjukan og Norsk Hydro representerer noe unikt i verdens sammenheng og er viktig å beskytte for fremtiden. Derfor kan vi være stolte av at Telemark nå er representert på UNESCOs verdensarvliste.


Haugan underholdt i tillegg med gode historier, sang og stev. I det hele en flott og lærerik kveld.

Etter foredraget var det snitter, kaffe, boksalg og lotteri med mange fine gevinster.


Inge Bjørbæk

 

Referat fra forsommerturen til Stavern og Horten 26.mai 2018

 

Med interessante turmål på programmet ble det 34 deltakere som dro av gårde fra Skien i strålende solskinn mot Stavern. Her ventet historiker Nils Melau på oss ved den vakre Fredriksvern kirke. Med stor fortellerglede ga han deltakerne et solid innblikk i stedets sjømilitære fortid. Det var spesielt under Den store nordiske krig at havnen i Stavern var svært sentral, og sjøhelten Tordenskiold, som ruver i skulptur på torvet, benyttet ofte de gode havneforholdene her på tokter langs kysten. Kaserner og andre militære bygninger preger stedet, som fremstår som et svært attraktivt og velholdt område. Omvisningen ble avsluttet ved Minnehallen, det nasjonale minnesmerket for falne sjøfolk under to verdenskriger,- et verdig monument i et mektig naturområde.-

- I Horten var det Marinemuseet som sto i fokus, og med to guider fikk vi interessant omvisning i det store museet. Sterkest inntrykk gjorde nok de store modellene av seilskutene, som vitnet om et nitidig arbeid gjennom tusenvis av timer. Mange av deltakerne skulle nok gjerne ha fordypet seg enda lenger i de forskjellige objektene, men også en gammel u-båt skulle besøkes før vi kunne si oss ferdig med besøket.

-Sulten hadde allerede gnaget lenge, så da vi satte oss til bords på restauranten ”Fishland” og fikk servert en fantastisk fiskesuppe med tilbehør- stilnet samtalene. En lekker dessert og kaffe avsluttet måltidet, og det var tid for hjemtur. Dessverre fikk vi ikke gleden av å kjøre RV 303- Ra-veien, hvor fornminnene ligger tett i tett. Sjåføren refererte til kjøre-hviletider, som han måtte forholde seg til, og vi kom til Skien en time tidligere enn forventet.

- Dessverre ble turen ikke den flotte opplevelsen vi hadde ønsket oss på grunn av bussen, som alldeles ikke holdt mål. Dette kom til å prege kjørerturen og selvsagt også minnet om en tur som kunne blitt helt super!

I.S.     

Referat fra medlemsmøte – tirsdag 24. april 2018

80 personer hadde funnet veien til Hauges Minde på en fin vårkveld.
Kveldens foredragsholder var «geolog» Alf Olav Larsen som fortalte om «Minner i Marka» - gruvedriften i Skien Vestmark gjennom 300 år.
Vestmarka er området fra Nordsjø i vest – Falkumelva i øst – Vadrette og Meierelva i sør - Geitebuvarden i nord mot Valebø. Et område på 5 x 20 km.
Larsen startet kveldens foredrag for ca. 1.5 milliarder år siden da grunnfjellet i området ble dannet.

Gjennom voldsomme forandringer av jordskorpa - er sedimenter avsatt og forstenet for senere å forvitre i stor skala. Vulkaner med lavastrømmer har rent ut og fylt sprekkene i fjellet. Metallholdige gasser trengte frem i jordskorpa, og det ble avsatt forskjellige slags malmer. I området er det særlig jernmalmen som er fremtredende.
alf olavBergverksmester Hans Glaser sendte melding til danskekongen i 1538 om de funnene av jernmalm som ble gjort i Vestmarka. Dette dannet grunnlaget for en storstilt bergverksindustri i området – fra små skjerp til store gruveprosjekter. Kjente gruvenavn er Breigangen, Langgangen, Glaserstollen, Bruberg, Magnetlia og Prebenkollen. Det skal ha vært ca. 400 gruver og skjerp i området.
Malmen ble drevet ut med hakking, fyrsetting og sprengning med krutt. Glaserstollen er et fint ekspempel på bruk av fyrsetting.

Larsen fortalte om Fossum Jernverk – etablert i 1539 og nedlagt i 1867 – dette etter ca. 330 års drift.
Idag er det bare slagghauger og krutthuset som er igjen av jernverket.
For å få smelte ut jernet av jernmalmen, gikk det med store mengder trekull. Bøndene i Gjerpen var pålagt å skaffe verket trekull, og vi kan den dag i dag se merker etter kullmiler mange steder i området.
Alf Olav Larsen holdt et engasjert og flott foredrag om et meget interessant kulturområde.
For de som er interessert i historien om Vestmarka – se Nye Grenlandsboka til Jan Erik Tangen.

Etter foredraget var det snitter og kaffe. Siste post på programmet var som vanlig lotteri med blomster, bøker og konfekt som gevinster. Det var også denne gang tilbud på en del av våre Byminnebøker.


Dette var siste medlemsmøtet før ferien på Hauges Minde. Vi starter imidlertid opp etter ferien med mange interessante foredrag til høsten. 26. mai er det en forsommertur til Karljohansvern i Horten.

Inge Bjørbæk

 

 

Referat fra medlemsmøte – tirsdag 25. september 2018

73 personer hadde funnet veien til Hauges Minde og høstens første medlemsmøte.
Kveldens foredragsholder var Carsten Alnes som holdt et flott og interessant foredrag om Den Norske Turistforening som er 150 år i år.
Carsten Alnes har gjestet Skien Historielag ved flere anledninger, og er en meget kunnskapsrik person som har holt en rekke interessante foredrag for oss.
På hans CV som er meget lang – kan vi lese: Lektor, journalist, formann i Forfatterforeningen, kulturredaktør i Dagbladet og ikke minst forfatter. Han har skrevet ca. 40 bøker – alt fra romaner, lærebøker og faghistoriske verk. Det er vel på det historiske området vi kjenner han best.
Historien om Norge – Historien om Europa – 1814 miraklenes år - er bøker de fleste kjenner og har
et forhold til fra tidligere. Alnes har også mottatt en rekke ordner og utmerkelser for sitt arbeide.

Kveldens foredrag var viet Den Norske Turistforening – DNT. En folkebevegelse som har betydd mye for friluftslivet her i landet. Stor sett alle mennesker i Norge har et forhold til DNT. Foredraget ble i stor grad en fortelling om stifteren av DNT – Thomas Heftye.
Født 29/10-1822 – død 4/10-1886, 63 år gammel. Han var forretningsmann, bankier, lokalpolitiker,
satt i en rekke offentlige komiteer og utvalg. Til tross for sin suksess som forretningsmann og aktive deltakelse i datidens samfunnsliv, er Heftye kanskje mest kjent som forkjemper for friluftslivet.
Han tok initiativet til å stifte DNT den 21/1-1868 og var formann av foreningen frem til sin død i 1886.
I dag har foreningen 290.000 medlemmer og de 57 lokale medlemsforeningene rundt omkring i landet har over 500 turisthytter. Første hytte var Krokan turisthytte på Rjukan fra 1868. 

Alnes kommer med en bok om DNT senere i år. Her er nok også historien om Thomas Heftye godt dekket og beskrevet. Helt klart en bok for både friluft- og historie interesserte.

Etter foredraget var det snitter og kaffe. Siste post på programmet var som vanlig lotteri med blomster, bøker og konfekt som gevinster.
Nok et hyggelig møte for våre medlemmer i Skien Historielag.

Neste medlemsmøte er tirsdag 23/10-18, kl. 18.30 på Hauges Minde. Tidligere brannsjef Guttorm Liebe kommer og forteller om Skien Brannvesen som også er 150 år i 2018.    

26. september 2018

Inge Bjørbæk