Hjem » Om Oss
 

Skien historielag har vel 440 medlemmer, personer som har det til
felles at vi er glade i byen vår og opptatt av dens historie.

I vår tid, hvor mennesker har lett for å føle seg rotløse,
gir det en egen trygghet og følelse av tilhørighet å kjenne sin egen bys historie,
en historie som ens egne forfedre kanskje har vært med på å skape.

Skien har hatt en uhyre interessant utvikling gjennom ca. 1000 år (snart
640 år som kjøpstad), og mye er kartlagt, men mye står også igjen. Laget ser
det som sin oppgave å oppmuntre til videre arbeid
med å belyse byens historie.

Et historielag er selvsagt også opptatt av bevaring av kulturminner fra
fortiden, enten det er ca. 3000 år gamle helleristningsfelt eller bygninger fra
begynnelsen av vårt eget århundre. Skien har, til tross for bybranner, en
rekke bevaringsverdige bygninger også fra forrige århundre,
og disse er det viktig å verne om.

Vi nevner noen få saker som vi har engasjert oss i det siste år:
Bevaring av området bak Skien Kirke.
Mot varehusprosjekt på Smiøya, og for historisk og kulturell satsing her.
Bevaring av Blichfeltgårdens portnerbolig.
Utstilling og møte m.m i forbindelse med Hjalmar Johansen jubileet i september.
Ellers har Skien Historielag:
* Egen medlemsavis.
* medlemsmøter, hvor folk med god kjennskap til byens historie
holder foredrag/kåserer/viser lysbilder,
* rusleturer i de forskjellige deler av byen og omegnen med lokal kjente guider, og
* bussturer til noe fjernere beliggende historisk interessante steder.
* Utgivelse av bøker og gamle kart over Skien.

Velkommen til oss, - VI HAR PLASS TIL ALLE INTERESSERTE !