Hjem » Medlemsmøter » Ukatogorisert
 

Referat fra medlemsmøte – tirsdag 20. mars 2018

haugan55 persr kom på medlemsmøte tirsdag for å høre foredrag av Verdensarv-koordinator Øystein Haugan. Han hadde kalt sitt foredrag «Fra fattig til rik på 100 år».
Dette var meget bra – en sprudlende Haugan tok oss med på en reise i historien om Notodden, Rjukan og ikke minst Norsk Hydro. Sentralt i dette stod industrimannen Sam Eyde og professoren og oppfinneren Kristan Birkeland.

Norsk Hydro ble stiftet 2. desember 1905 – og industrieventyret startet opp på Notodden med verdens første fabrikk for produksjon av kunstgjødsel 2. mai 1905. Dette var en kraftkrevende prosess og Birkeland så raskt potensiale i Rjukanfossen som lå strategisk til i Vestfjorddalen. På ti år ble Vestfjorddalen forvandlet fra ei lita bygd til en hel by – et samfunn med over 10.000 mennesker. Her var det ikke tid for byråkrater og utredninger i øst og vest.

En rask tur innom Tungtvannsaksjonen – en av de mest kjente sabotasjeaksjonene under andre verdenskrig hørte selvfølgelig med til kveldens foredrag.

Hele industri eventyret rundt Notodden, Rjukan og Norsk Hydro representerer noe unikt i verdens sammenheng og er viktig å beskytte for fremtiden. Derfor kan vi være stolte av at Telemark nå er representert på UNESCOs verdensarvliste.


Haugan underholdt i tillegg med gode historier, sang og stev. I det hele en flott og lærerik kveld.

Etter foredraget var det snitter, kaffe, boksalg og lotteri med mange fine gevinster.


Inge Bjørbæk

 

Referat fra forsommerturen til Stavern og Horten 26.mai 2018

 

Med interessante turmål på programmet ble det 34 deltakere som dro av gårde fra Skien i strålende solskinn mot Stavern. Her ventet historiker Nils Melau på oss ved den vakre Fredriksvern kirke. Med stor fortellerglede ga han deltakerne et solid innblikk i stedets sjømilitære fortid. Det var spesielt under Den store nordiske krig at havnen i Stavern var svært sentral, og sjøhelten Tordenskiold, som ruver i skulptur på torvet, benyttet ofte de gode havneforholdene her på tokter langs kysten. Kaserner og andre militære bygninger preger stedet, som fremstår som et svært attraktivt og velholdt område. Omvisningen ble avsluttet ved Minnehallen, det nasjonale minnesmerket for falne sjøfolk under to verdenskriger,- et verdig monument i et mektig naturområde.-

- I Horten var det Marinemuseet som sto i fokus, og med to guider fikk vi interessant omvisning i det store museet. Sterkest inntrykk gjorde nok de store modellene av seilskutene, som vitnet om et nitidig arbeid gjennom tusenvis av timer. Mange av deltakerne skulle nok gjerne ha fordypet seg enda lenger i de forskjellige objektene, men også en gammel u-båt skulle besøkes før vi kunne si oss ferdig med besøket.

-Sulten hadde allerede gnaget lenge, så da vi satte oss til bords på restauranten ”Fishland” og fikk servert en fantastisk fiskesuppe med tilbehør- stilnet samtalene. En lekker dessert og kaffe avsluttet måltidet, og det var tid for hjemtur. Dessverre fikk vi ikke gleden av å kjøre RV 303- Ra-veien, hvor fornminnene ligger tett i tett. Sjåføren refererte til kjøre-hviletider, som han måtte forholde seg til, og vi kom til Skien en time tidligere enn forventet.

- Dessverre ble turen ikke den flotte opplevelsen vi hadde ønsket oss på grunn av bussen, som alldeles ikke holdt mål. Dette kom til å prege kjørerturen og selvsagt også minnet om en tur som kunne blitt helt super!

I.S.     

Referat fra medlemsmøte – tirsdag 24. april 2018

80 personer hadde funnet veien til Hauges Minde på en fin vårkveld.
Kveldens foredragsholder var «geolog» Alf Olav Larsen som fortalte om «Minner i Marka» - gruvedriften i Skien Vestmark gjennom 300 år.
Vestmarka er området fra Nordsjø i vest – Falkumelva i øst – Vadrette og Meierelva i sør - Geitebuvarden i nord mot Valebø. Et område på 5 x 20 km.
Larsen startet kveldens foredrag for ca. 1.5 milliarder år siden da grunnfjellet i området ble dannet.

Gjennom voldsomme forandringer av jordskorpa - er sedimenter avsatt og forstenet for senere å forvitre i stor skala. Vulkaner med lavastrømmer har rent ut og fylt sprekkene i fjellet. Metallholdige gasser trengte frem i jordskorpa, og det ble avsatt forskjellige slags malmer. I området er det særlig jernmalmen som er fremtredende.
alf olavBergverksmester Hans Glaser sendte melding til danskekongen i 1538 om de funnene av jernmalm som ble gjort i Vestmarka. Dette dannet grunnlaget for en storstilt bergverksindustri i området – fra små skjerp til store gruveprosjekter. Kjente gruvenavn er Breigangen, Langgangen, Glaserstollen, Bruberg, Magnetlia og Prebenkollen. Det skal ha vært ca. 400 gruver og skjerp i området.
Malmen ble drevet ut med hakking, fyrsetting og sprengning med krutt. Glaserstollen er et fint ekspempel på bruk av fyrsetting.

Larsen fortalte om Fossum Jernverk – etablert i 1539 og nedlagt i 1867 – dette etter ca. 330 års drift.
Idag er det bare slagghauger og krutthuset som er igjen av jernverket.
For å få smelte ut jernet av jernmalmen, gikk det med store mengder trekull. Bøndene i Gjerpen var pålagt å skaffe verket trekull, og vi kan den dag i dag se merker etter kullmiler mange steder i området.
Alf Olav Larsen holdt et engasjert og flott foredrag om et meget interessant kulturområde.
For de som er interessert i historien om Vestmarka – se Nye Grenlandsboka til Jan Erik Tangen.

Etter foredraget var det snitter og kaffe. Siste post på programmet var som vanlig lotteri med blomster, bøker og konfekt som gevinster. Det var også denne gang tilbud på en del av våre Byminnebøker.


Dette var siste medlemsmøtet før ferien på Hauges Minde. Vi starter imidlertid opp etter ferien med mange interessante foredrag til høsten. 26. mai er det en forsommertur til Karljohansvern i Horten.

Inge Bjørbæk

 

 

Referat fra medlemsmøte – tirsdag 25. september 2018

73 personer hadde funnet veien til Hauges Minde og høstens første medlemsmøte.
Kveldens foredragsholder var Carsten Alnes som holdt et flott og interessant foredrag om Den Norske Turistforening som er 150 år i år.
Carsten Alnes har gjestet Skien Historielag ved flere anledninger, og er en meget kunnskapsrik person som har holt en rekke interessante foredrag for oss.
På hans CV som er meget lang – kan vi lese: Lektor, journalist, formann i Forfatterforeningen, kulturredaktør i Dagbladet og ikke minst forfatter. Han har skrevet ca. 40 bøker – alt fra romaner, lærebøker og faghistoriske verk. Det er vel på det historiske området vi kjenner han best.
Historien om Norge – Historien om Europa – 1814 miraklenes år - er bøker de fleste kjenner og har
et forhold til fra tidligere. Alnes har også mottatt en rekke ordner og utmerkelser for sitt arbeide.

Kveldens foredrag var viet Den Norske Turistforening – DNT. En folkebevegelse som har betydd mye for friluftslivet her i landet. Stor sett alle mennesker i Norge har et forhold til DNT. Foredraget ble i stor grad en fortelling om stifteren av DNT – Thomas Heftye.
Født 29/10-1822 – død 4/10-1886, 63 år gammel. Han var forretningsmann, bankier, lokalpolitiker,
satt i en rekke offentlige komiteer og utvalg. Til tross for sin suksess som forretningsmann og aktive deltakelse i datidens samfunnsliv, er Heftye kanskje mest kjent som forkjemper for friluftslivet.
Han tok initiativet til å stifte DNT den 21/1-1868 og var formann av foreningen frem til sin død i 1886.
I dag har foreningen 290.000 medlemmer og de 57 lokale medlemsforeningene rundt omkring i landet har over 500 turisthytter. Første hytte var Krokan turisthytte på Rjukan fra 1868. 

Alnes kommer med en bok om DNT senere i år. Her er nok også historien om Thomas Heftye godt dekket og beskrevet. Helt klart en bok for både friluft- og historie interesserte.

Etter foredraget var det snitter og kaffe. Siste post på programmet var som vanlig lotteri med blomster, bøker og konfekt som gevinster.
Nok et hyggelig møte for våre medlemmer i Skien Historielag.

Neste medlemsmøte er tirsdag 23/10-18, kl. 18.30 på Hauges Minde. Tidligere brannsjef Guttorm Liebe kommer og forteller om Skien Brannvesen som også er 150 år i 2018.    

26. september 2018

Inge Bjørbæk

Underkategorier

ÅRSBERETNING FOR 2018

 

Etter årsmøtet 23.jan. 2018 har styret konstituert seg slik:

 

Leder                                                 Per Forsberg                               

Nestleder                                           Inge Bjørbæk        

Sekretær                                           Ingrid Sørbø                        

Forretningsfører                              Per A. Svenkesen                 

Styremedlem                                    Inger Lise Gundersen

Styremedlem                                    Per Sondresen

Varamedlem                                     Arne Kristian Sneltvedt

Varemedlem                                   Bjørn Ivar Olsen

Revisorer                                          Arne Lundsett og Hans P.Gonsholt

Bokkomite                                        Thor Øvrum, Finn Erik Karlsen,

                                                           Knut Åge Andersen

Valgkomite                                       Inge Apneseth,

Ragnar Holtskog, Eva Kise

___________________________________________________________________________

 

AKTIVITET 2018 (etter årsmøtet 23.01.2018)

Styret har holdt 7 medlemsmøter, 12 styremøter, herav 1 konstituerende, div.arbeidsmøter, arbeid med flytting av Bergslandarkivet, innleid arbeid med flytting av arkivet i Lundedalen til våre nye lokaler på Marensro, oppryddingsarbeid og oppussing av møtelokalet på Marensro, representasjon og deltakelse ved div. arrangementer, arbeid med digitalisering av gamle Skiensfilmer, initiativ knyttet til eventuell etablering av vassdragsmuseum og 2 heldagsturer.

F.o.m. årsmøtet har laget gjennomført følgende medlemsmøter, arrangementer og turer:

 

MEDLEMSMØTER

23.01.18          Gjerpensdalen

                        Bildekåseri v/Thorbjørn Wahlstrøm                76 fremmøtte

 

27.02.18          Etableringen av Norsk Hydro                       

                        Foredrag v/Halvard Gjestland                               71        ”

 

20.03.18          Fra fattig til rik på 100 år (Verdensarven)        

                        Foredrag v/Øystein Haugan                                  64        ”

 

24.04.18          Minner i marka       

                        Bildelåseri v/Alf Olav Larsen                                   70        ”

 

25.09.18          Fjellets apostel- D.N.T. 150 år       

                        Bildekåseri v/Karsten Alnæs                         74        ”

 

23.10.18          Skien Brannvesen 150 år

                        Bildekåseri v/Guttorm Liebe                          55        ”

 

20.11.18          Jernalderhuset og Århus gård

                        Bildekåseri v/Tormod Aulebo                                   54        ”

___________________________________________________________________________

ARRANGEMENTER OG AKTIVITETER

 

26.08.18          Snipetorpmarken – Markedsføring av laget, boksalg med mer.

                        Fordelaktig plassering, god profilering og meget godt boksalg.

___________________________________________________________________________

TURER

26.05.18          Forsommertur til Stavern og Horten                  35 deltakere

                        Interessante reisemål knyttet til marinen i dansketid og

                        svensketid.: I Stavern: Citadelløya, Fredriksvern Verft. Minnehallen,

I Horten: Marinemuseet og U-båten Utsira før godt måltid på restaurant ”Fishland” En fin dag som dessverre ble preget av bussproblemer.

15.12.18          Telemarksjul                                                           29 deltakere

Tur til tradisjonsrike reisemål: Nes kyrkje, Nyhus Gård, Seljord kirke, Nutheim gjestgiveri med omvisning og eksklusivt julemåltid, avsluttet med slåttespel. Lokal forteller var Bergit Telnes, som ble med på bussen fra Seljord.

Hyggelig tur med buss og sjåfør av beste klasse.

___________________________________________________________________________

REPRESENTASJON

Telemarksarkivet

holdt Lokalhistorisk arkivmøte 20.sept.2018 i Bø. Historielaget deltok med to representanter og returnerte med nyttig informasjon. Offentlige arkiver sendes Kongsberg, private foreningsarkiver kan etter avtale, sendes Telemark Museum

___________________________________________________________________________

SAMARBEID

                        Skien kommune – flytting av arkivet- disposnering av Marensro .

                        Arbeidet som ble påbegynt i 2017 har delvis pågått også i 2018.

Lokalene på Marensro som laget nå disponerer, er ikke velegnet som arkiv for vårt materiell. Lokalitetene er imidlertid utmerket som møtelokaler og bibliotek for lagets boksamling, i tillegg til god lagerplass.

 

Lokalene i Lundedalen er nå tømt for våre saker, men laget velger å opprettholde leie av lokalene inntil videre. Dessuten har Mållaget Dag fått brannsikker plass for sitt arkiv her, da de p.g.a. overtakelse av ny eier måtte forlate tidligere oppbevaringslokaliteter.

 

Skien kommune- Kulturetaten

Det har utviklet seg et godt samarbeid mellom historielaget og kulturetaten i kommunen. Laget holdes orientert og inviteres til alle saker av interesse.

 

Telemark Museum

Laget har fått tilsagn om å deponere eget arkivmateriell på museet. Antall hyllemeter som trengs for dokumentarkivet vil bli oppgitt. Arbeidet med sortering etter flyttingen fra Lundedalen er i gang, og det er skaffet til veie nødvendige retningslinjer og systemer for arkivering. Arbeidet er påbegynt.

Historisk Forum - har gått fra å være en paraplyorganisasjon for lag/foreninger med lokalhistorie som arbeidsområde, til å bli en ren lokalhistorisk faggruppe. Dette har resultert i at kulturkontoret i Skien kommune har invitert alle lag/foreninger som arbeider med lokalhistorie, til å danne en ny paraplyorganisasjon” Skien historiske fellesråd”. Et interimsstyre er oppnevnt hvor Skien Historielag er representert ved Inge Bjørbæk.

Skien historiske fellesråd har konstituerende årsmøte torsdag 28. mars 2019.

DUGNAD

Marensro - Kjøkkenet er solid rengjort fra gulv til tak, og møtelokalet er pusset opp i delikate farger, utstyrt med gardiner og pent brukte møbler. Nødvendig elektronisk utstyr er innkjøpt og montert.

Flytting av lagets materiell fra Lundedalen til Marensro har til dels vært utført av Grenland Fallskjermklubb.

__________________________________________________________________________ UTTALELSER

                        Utbyggingen på Klosterøya

Etter lagets uttalelser i dagspressen hvor det ble henstilt til utbygger å benytte PM-5 bygningen til et vassdragsmuseum, ble leder innkalt til møte med utbygger Steinar Moe. Han var godt orientert om vår holdning til bygningen og stilte seg ikke negativ til vårt forslag. –

Høringsbesvarelser

Laget har fått tilsendt færre utbyggingssaker enn tidligere. Det er nå nødvendig å undersøke elektronisk om eventuelle utbyggingsplaner skal behandles..

Lagets besvarelser 2018 har vært knyttet til utbygging ved Gamle Siljanvei (boligbebyggelse) og området Lunde barneskole, (omdisponering).

___________________________________________________________________________

DIVERSE

Filmer

Laget arbeider med et prosjekt knyttet til digitalisering av gamle Skienfilmer.

som senere kan vises for publikum. Arbeidet som blir ivaretatt profesjonelt vil bli kostbart, men laget regner med økonomisk støtte til dette viktige arbeidet.

 

Hjemmesidene - Det er tatt et solid løft for å få hjemmesidene oppdatert, og pr.d.d. skal aktuell informasjon komme fortløpende.

Brynet - Lagets medlemsblad har kommet ut med 4 nummer. Styret oppfordrer medlemmene til å bidra med stoff av historisk interesse.

E-postadresser – Laget mangler stadig adresse til enkelte medlemmer. Med dette på plass vil informasjon fra styret komme raskt til det enkelte medlem.

Annonsering - Laget vil fremdeles annonsere de åpne medlemsmøtene. Det

viser seg at dette er en god måte å få nye medlemmer på.

Århusstien- som er Skien Historielags ansvar, har dessverre ikke fått den nødvendig opprusting i 2018. Laget regner med å få den presentabel i 2019.

Regnskapet for 2018

gir uttrykk for et større forbruk knyttet til oppussing av lokaler og innkjøp av diverse datautstyr. Resultatet viser et overskudd på kr.652,-

Medlemsantall: Pr. 31.12.18 hadde laget 378 registrerte medlemmer.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________________________________