Hjem » Medlemsmøter
 

 

 

 

MØTER

Høsten 2018

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------

 

September-møtet 


tirsdag 25 september

på Hauges Minde kl. 18.30 med foredrag av Karsten Alnes om Den Norske Turistforening. 
Karsten Alnes kjent historiker og forfatter er i år aktuell med Turistforeningens 150-års jubileum,
og han har valgt å kalle foredraget sitt «FJELLETS APOSTEL» -
med fokus på hvilken historisk og kulturhistorisk virkelighet foreningen sprang frem fra,
om personene som tok initiativet og skapte foreningen. Telemark var et av pionerområdene. Hvorfor?....

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oktober-møtet 

tirsdag 23 oktober

på Hauges Minde kl. 18.30 med foredrag av tidligere brannsjef Guttorm Liebe om Skien Brannvesen.
Guttorm Liebe og Thorbjørn Wahlstrøm har i sommer gitt ut boken «SKIEN – byen og brannene» i forbindelse med at Skien Brannvesen er 150 år i 2018.
Foredraget «Skien Brannvesen 150 år» gir oss innblikk i en spennende historie som har preget byen vår i 150 år.

 Alle medlemsmøter starter kl. 18.30
 og holdes i Hauges Mindes lokaler, Lundegt.

Bevertning og utlodning

Entre kr. 100 (medlemmer) og 
Kr. 150 (ikke medlemmer)