Hjem » Historiske artikler » Artikler » Gatenavn i Skien
 

Gatenavn i Skien - 2Mikkel Blicks gateI vår serie om gatenavn i Skien har jeg nå valgt å se litt nøyere på mannen som har gitt navn til Mikkel
Blicksgate på Bratsberg. Siden han har fått en gate oppkalt etter seg på Bratsberg i Skien, ligger det nært å
tro at han har hatt sitt virke på Bratsberg. Dette stemmer også. Han har vært en av lensherrene for Bratsberg len og hadde trolig sitt sete oppe på Bratsberg, kongens gård.

I ”Gyldendal - Den Store Danske” finnes det
opplysninger om Mikkel Blick:
Han ble født i Thy i Danmark, et lite avsidesliggende sted på Jylland. Bare dødsåret, ca 1540, er oppgitt. Men
det hjelper oss til å sette ham inn i historisk sammenheng. Han levde altså i en tid med store politiske og
religiøse skiftninger i Danmark/Norge. Og det ser ut som han har tilpasset seg de forskjellige kongene på den
tiden. Etter at han, etter kamper mot Sverige, ble innsatt som ”befalingsmand på Elfsborg” ved Gøteborg ,
klarte han, med små midler, å holde borgen en tid, og da overmakten ble for stor, satte han fyr på borgen.
Han tok seg så over til Nederland. Her meldte han seg til tjeneste hos den landflyktige kong Christian II.
Christian II sendte ham sommeren 1523 til Norge, som kongens mann i Bratsberg len. Her ventet han på
hjelp fra kongen, men den uteble, og da hele Norge gikk over til Fredrik I., måtte Blick enten reise tilbake til
Nederland eller gå i tjeneste hos den nye kongen. Han valgte det siste og fikk Bratsberg len d. 31.05.1524.

Fra nå av var han fullt og helt Fredrik Is mann og avslo all kontakt med Christian II. Da Christian II kom til

Norge samme høst, prøvde Blick først å forsvare lenet sitt mot kongen, men han måtte flykte til Akershus.
Her inngikk han en overenskomst med kong Christian som gikk ut på at om ikke Norge ble befridd innen
faste, skulle han igjen bli Christians mann, og på våren gikk han igjen inn i kong Christians tjeneste. Under
forhandlinger i 1532 mellom Christian II og Fredrik I, finner vi at Blick er blant gislene som ble stilt.

Da
Christian II ble ført til Danmark, ble Blick en fri mann og kunne reise hvor han ville. Men Fredrik I var ikke
villig til å ta ham inn blant sine menn igjen. Peder Skram fikk Bratsberg i forlening, og Blick ble også fratatt
jordegodset han hadde eid i Danmark. Men Blick var ikke med det borte fra begivenhetene i Danmark. I
1533 var han blant førerne på den danske flåten som ble sendt til Lubeck, og i 1534 ble han lensmann i
Nykøbing. Han kom imidlertid ikke tilbake til Norge og Bratsberg len, og vi vet at Blick endte sine dager i
Nederland uten at man vet så mye om hans siste tid der.

Torild Wølner Gundersen.