Hjem » Artikler
 

TALESTATIONER

Budsendelse utføres saavidt mulig og koster:
For bud fra Bøle, Gulset og Sneltvet 20 øre i en omkreds av 500 mtr. For bud fra de øvrige talest. 10 øre, der avkræves den budsendte.

355

355

Brekkeby husholdningshandel, talest.

P. A. Munchsgt., Skien

354

354

Brekke handelsl., -- ” --

Ole Kallems gt., -- ” --

547 k

547

Blegebakkens --” --

Sverres gate, -- ” --

83

2083

Bratsb. klevens -- ” --

Bratsberggaten, -- ” --

198

2198

Bøle   -- ” --

Bøle, Gjerpen

647 k

647

Bøleveiens -- ” --

Bøleveien, Skien

Bøle

626

Bøle central -- ” --

Bøle, Gjerpen

96

2096

Duestiens -- ” --

Duesteien, Skien

722

722

Eeks -- ” --

Øvre gate, -- ” --

462

462

Elsets, H. Th. -- “ --

Torvgaten, -- “ --

967 k

967

Evensen, Hilda -- “ --

Øvre Elevegate, -- ” --

855

855

Folkets hus, -- ” --

Skotlandsveien, -- ” --

110 f

2110

Follestads -- ” --

Nedre Elvegate, -- ” --

Gulset

679

Gulset central, -- ” --

Gulset, Gjerpen

154

2154

Graatens -- ” --

Lilleklostergt., Solum

637 k

637

Gøthesens -- ” --

Plesnerpark, Skien

590

590

Hansens condit., -- ” --

Jernbanetorvet, -- ” --

169

2169

Kaffehusets -- ” --

-- ” -- , -- ” --

743

743

Klostergatens -- ” --

Klostergaten, -- ” --

166

2166

Klostergrindens -- ” --

Klostergaten, -- ” --

663

663

Larsen, Erik, -- ” --

Øvre gate, -- ” --

Sneltvet

581

Larsen, Thora, -- ” --

Aamot, Gjerpen

391

391

Lundebakkens -- ” --

Blegebakveien, Skien

757 k

757

Minde -- ” --

Porsgrundsveien, -- ” --

697

697

”Odd’s turnlok.”, -- ” --

Hauges gate, -- ” --

107 k

2107

Olsen, Andreas, -- ” --

Telemarksgaten, -- ” --

143

2143

Skiens kaffehus, -- ” --

Jernbanetorvet, -- ” --

Sneltvet

581

Sneltvet central, -- ” --

Sneltvet, Gjerpen

Gulset

679

Strømdal -- ” --

Strømdal, -- ” --

720 c

720

Søstr. Skauens -- ” --

Falkum, Skien

367 k

2401

Tolleskovens -- ” --

Porsgrundsv., -- ” --

T.

340

340

Talmandens kontor

Løveid

1349

2349

Tandklinik

Den kom. skole

34

2034

Tangen, Jacob

(I. H. Halvorsens efterfl.)

91

2091

Tangen, Karoline

Frøken

712 2g

2412

Taraldsen, Hanna

 

 

 

Telefonforening, Skiens

 

401

29

-- ” --

Feilmelding og oplysning

390

390

-- ” --

Kassakontor 9-2 og 4-7, lørd. 9-2

133

2133

-- ” --

Verkstedet og installationsform.

390

2331

-- ” --

Driftsbestyrerens kontor, fast kontortid 11-1

119

2119

-- ” --

Direktionens formand

24

2332

-- ” --

Driftsbestyrerens bolig

787 k

787

-- ” --

Driftsassistentens bolig

284

2284

Telegrafstationen i Skien

 

204

2204

Telemark fylkeskontor

Kontortid 9-3

604

604

-- ” --

Fylkesmand G. Hallager, bolig

465

465

Telemark fylkessykehus

Telefonforespørsler om patienterne besv. kun mellem 9-12 fm. Forbindelse faaes med: Assistentlæge, oversøster.

465

2422

-- ” --

Kjøkkenet

55

555

-- ” --

Reservelægens bolig (1-2)

377 k

377

Telemark fylkes provianteringsraad

Kl. 9-3

203

2203

Telemark fylkes sindsykeasyl:

 

203

22203

-- ” --

Forvalteren og kassererkontoret, 9-1 & 4-7

203 2g

2203

-- ” --

Lægekontoret, 11-1 og 4.1/2-5.1/2

773

773

-- ” --

Direktøren 12-2

553

553

-- ” --

-- ” --,   bolig

1373

2373

-- ” --

Reservelægen, bolig

113 f

2113

Telemark skattefogedkontor

 

294

2294

Telemark veikontor

 

 

 

Telemarkens Telefonselskap.

Bed om ”Telemarken”

 

 

Telemarkens dampskibsselskap

Skien:

350

350

-- ” --

Disponent P. Holm, 9-3 og 5-7

350

350

-- ” --

-- ” --, bolig

106, 706

2627 *2

-- ” --

Ekspeditionen 9 fm-7 em

417 k

417

-- ” --

Bryggeformand

218

2218

-- ” --

Eksped. R. A. Christensen, bolig

986

986

Thaule, John

Chauffør

624

624

Thelin, Martin

Mælaveien

 

2410

Thommassen, P.

Haven

116

2116

Thommassen, S. A.

Tobaksfabrik

334

344

Thommassens orkester

 

334

334

Thommassen, P.

Blikkenslager

918

918

Thornøe, Didrik Cappelen

Provisor

895

895

Thorsen & Anthonisen

Agenturforr.

958

958

Thorsen, Ole, agenturforr.

 

610 f

610

Thorsnes, Andr.

Bygmester

745

745

Thorsnes, T.

Bygmester, Bratsberg

453

453

Thorstensen, Halvor

Bokbinder

632

632

Thorstensen, H.

Kjøbmand

92

2092

Thorstensen, S.

Bygmester

458

458

Thowsen, Joh.

Bestyrer

Sneltvet

581

Thowsen, Joh.

Bugot

419

419

Throndsen, Christen

Murmester

317 k

317

Thunes, E.

Garn-, trikotage og manufakturforretning

317 k

317

Thunes, L.

Kjøbmand

323

323

Thygesen, A.

Kjøbmand

148

2148

Tilja

S. D. Cappelens oplag

Bøle

626

Timland, O.

Fiskehandler

447 k

2741, 2742, 2743

Tinfos papirfabrik

 

490

490

-- ” --

Kapt. Sigurd R. Borgen, bolig

455 2g

2404

Tingberg Nielsen

Barber

239

692

Tobiassen, Toralf

Driftsassistent

924

924

Toldboden

Talestation for det ekspederende publikum

293

2293

Toldkassererkontoret

 

396

396

Toldopsynet

 

596

596

Toldstationen i Ekornrød

 

910 f

910

Tollefsen, A.

Enkefru

877 k

877

Tollefsen, Edv.

(Skiens glasmesterforr.)

147 k, 998

2147, 998

Tollefsen, H.

Møbelfabrik, begravelsesbyraa

60

2060

Tollefsen, K.

Maler- og lakerforr. (Indeh. O. Halvorsen)

304

304

Torgersen, P.

Snekkermester

238

2238

Transit a/s

s/s. Union I, II, III, IV

571

571

-- “ --

Disponent A. Johnsen

245

2245

Transportbyraa og visergutkontor, Skiens

 

580, 755

580, 755

Transport-A/S.-selskapet “Drag”

9-2 og 4-7

295 2g

2426

Treschow Fritzøe kraftablæg

Skien (Hans H. Sem)

769

769

Trell, N. A.

Skræddermester

717 k

717

Trudvang hotel

(Ole Haraldsen)

91

2091

Turisten hotel

 

697 k

697

Turnhallen

 

295

2295

Tveten, Z.

Symaskin- og cykleforr.

425

425

Tønsberg smørfabrik

K. Andersen

U.

694

694

Uchermann,

 

Ingeniør i a/s Norsk elektrisk & Brown Boveri

 

2419

Uglestad, Laura

Fru, Mælagt.

285

2285

Ulrichsen, Joh. C.

Agenturforretning.

 

 

 

 

 

 

Gatenavn i Skien - 2Mikkel Blicks gateI vår serie om gatenavn i Skien har jeg nå valgt å se litt nøyere på mannen som har gitt navn til Mikkel
Blicksgate på Bratsberg. Siden han har fått en gate oppkalt etter seg på Bratsberg i Skien, ligger det nært å
tro at han har hatt sitt virke på Bratsberg. Dette stemmer også. Han har vært en av lensherrene for Bratsberg len og hadde trolig sitt sete oppe på Bratsberg, kongens gård.

I ”Gyldendal - Den Store Danske” finnes det
opplysninger om Mikkel Blick:
Han ble født i Thy i Danmark, et lite avsidesliggende sted på Jylland. Bare dødsåret, ca 1540, er oppgitt. Men
det hjelper oss til å sette ham inn i historisk sammenheng. Han levde altså i en tid med store politiske og
religiøse skiftninger i Danmark/Norge. Og det ser ut som han har tilpasset seg de forskjellige kongene på den
tiden. Etter at han, etter kamper mot Sverige, ble innsatt som ”befalingsmand på Elfsborg” ved Gøteborg ,
klarte han, med små midler, å holde borgen en tid, og da overmakten ble for stor, satte han fyr på borgen.
Han tok seg så over til Nederland. Her meldte han seg til tjeneste hos den landflyktige kong Christian II.
Christian II sendte ham sommeren 1523 til Norge, som kongens mann i Bratsberg len. Her ventet han på
hjelp fra kongen, men den uteble, og da hele Norge gikk over til Fredrik I., måtte Blick enten reise tilbake til
Nederland eller gå i tjeneste hos den nye kongen. Han valgte det siste og fikk Bratsberg len d. 31.05.1524.

Fra nå av var han fullt og helt Fredrik Is mann og avslo all kontakt med Christian II. Da Christian II kom til

Norge samme høst, prøvde Blick først å forsvare lenet sitt mot kongen, men han måtte flykte til Akershus.
Her inngikk han en overenskomst med kong Christian som gikk ut på at om ikke Norge ble befridd innen
faste, skulle han igjen bli Christians mann, og på våren gikk han igjen inn i kong Christians tjeneste. Under
forhandlinger i 1532 mellom Christian II og Fredrik I, finner vi at Blick er blant gislene som ble stilt.

Da
Christian II ble ført til Danmark, ble Blick en fri mann og kunne reise hvor han ville. Men Fredrik I var ikke
villig til å ta ham inn blant sine menn igjen. Peder Skram fikk Bratsberg i forlening, og Blick ble også fratatt
jordegodset han hadde eid i Danmark. Men Blick var ikke med det borte fra begivenhetene i Danmark. I
1533 var han blant førerne på den danske flåten som ble sendt til Lubeck, og i 1534 ble han lensmann i
Nykøbing. Han kom imidlertid ikke tilbake til Norge og Bratsberg len, og vi vet at Blick endte sine dager i
Nederland uten at man vet så mye om hans siste tid der.

Torild Wølner Gundersen.

Gatenavn i Skien - 1


Sivert Urnesvei

 

 

Da vi flyttet til Bratsberg for 43 år siden, hadde vi ikke noen presis gateadresse. Adressen var bare Bratsberg, og det forårsaket en del vansker, både for taxi, lege og andre som skulle kontakte oss. Så, etter noen år, ble vår lille ”gatebit” hektet på gata ovenfor oss, og vi fikk adresse i Sivert Urnesvei. Jeg fikk ganske snart forklart at Sivert Urne var en av lensherrene på Bratsberg, og det er jo derfor naturlig at han fikk sin gate i denne bydelen, sammen med bl.a. Peder Bildt og Mikkel Blick. Men hvem var så denne Sivert Urne?

I presten Quislings gårdshistorie over ”Gamle storgaarder i Gjerpen” kan en under kapittelet om ”Syslemænd og Lensmænd paa Bratsberg” finne et avsnitt om Sivert Urne.

Han var født på Halsted kloster i Danmark i 1603. Han ble hoffjunker hos kongen og kammerjunker hos prins Christian (senere Christian d. 4.). Sivert Urne stod hele livet nær hoffet i Danmark.

I 1628 ble han prins Christians lensherre på Malmøhus og fikk flere danske forleninger, før han i 1650 ble lensherre på Bratsberg og Gimsøy kloster. Han bodde i vårt område i fem år, til 1655, før han returnerte til oppgaver i Danmark. Han var gift to ganger, og hans andre hustru, Catharine Sehested, var med ham til Norge

ElefantordenenSivert Urne fikk forleningsbrev på Bratsberg 18.april 1650. I Quislings bok hører vi at han var en streng lensherre. I begynnelsen av hans tid her ble 16 menn i Bamble dømt til å betale en mark sølv hver fordi de ikke ”kom til at ro strænge og velbaarne Siffvert Urnes jacht den tid hans Strænghed kom hidop”. Videre kan en lese om flere som måtte betale bøter, bl.a. kan nevnes 8 menn fra Eidanger som fikk bøte med penger fordi de ikke hadde møtt til ulvejakt.

Sivert Urne bodde på Søboden eller Tollboden ved Eidet. Bratsberg gård var i så dårlig stand at familien ikke kunne bo der. Tollboden ble også kalt Kongsgården. Dette kom av at kongen ønsket kontroll med trelasthandelen etter at sagene på Eidet var satt opp, og kongens mann, lensherren, bodde på tollboden som da ofte ble kalt Kongsgården. (se artikkel s. 229 og 232 og Jonny Andviks tegning i Skiensboka). Sivert Urne bodde på Tollboden til 1653. Da var det en storflom, og under dramatiske omstendigheter fikk Urne så vidt reddet seg i land fra Eidet. Tollboden var blitt skadet av flom i 1645 også, og etter flommen i 1653 var den i meget dårlig stand. Sivert Urne fikk bygget ny administrasjonsbolig på Klosterøya.

Etter Sivert Urnes avgang i 1655 ble det holdt ”besiktigelse” over kongens gårder på Bratsberg og Tollboden. I følge denne besiktigelsen kan en lese at det ikke stod særlig godt til med bygningene, og verken disse eller innboet var særlig imponerende. Beskrivelsen viser mye forfallen storhet. Etter besiktigelsen ble Tollboden solgt til ridefogd over Telemark, Hans Tiedemand.

Sivert Urne reiste altså tilbake til Danmark i 1655. Han var fremdeles sterkt knyttet til det danske hoffet, og han fikk nå bl.a. oppgaver med å føre tilsyn med den svenske hær. I 1660 ble han opptatt i riksrådet på innstilling av den fynske adel. 1660 var et viktig år for Danmark/Norge. Dette året ble eneveldet innført. Sivert Urne kom til å spille en rolle på stendermøtet dette året. Han inntok en mer moderat holdning enn hans standsfeller, sikkert på grunn av sin nære tilknytning til hoffet i tidligere år. Han fikk en belønning, Elefantordenen, av kongen for dette. Sivert Urne døde like etter, 16.februar 1661. Han eide flere gods i Danmark da han døde.

Sivert Urne mottok Elefantordenen i 1660, like før han døde

Slekten Urnes våpenskjold på en lysestake i Tjølling kirke.

 

Torild Wølner Gundersen

Gatenavn i Skien - 3


Are Frodesvei

 

 

Jeg har flere ganger undret meg over hvem Are Frode var. Han har fått en gate oppkalt etter seg på Mæla i Skien, og må derfor ha vært en kjent mann. Av navnet har jeg skjønt at han var fra Island og at han har vært en klok mann. Frode betyr som kjent klok eller lærd.

Da jeg begynte å undersøke litt om denne mannen, viste det seg å være riktig. Jeg fant ut at Are Torgilsson Frode var en ansett og lærd mann på Island. Han var sønn av Torgils Gellirsson, som var sønn av Torkjell, og Are Frode kan føre slekta tilbake til sagnkongene i Uppsala.

Are var den første og mest kjente islandske historiker og kronikør i middelalderen. Han er en av forfatterne av Islendigabok som i detalj redegjør for de norske ættene som bosatte seg på Island. Han var også den første av de islandske forfatterne som skrev på norrønt mål, til tross for at han var vel kjent med latin. Til tross for at han skrev om sin egen familie, var han svært sparsom med opplysninger om sitt eget liv.

Noe vet vi likevel: Han ble født i 1067 som sønn av Torgils Gellirsson og Jóreidr. Faren hans døde tidlig, og Are kom i fostring hos farfaren. Da farfaren døde i 1073, kom Are til Hall Torarinsson i Haukadal.

Snorre Sturlasson har beskrevet Hall som «meget klok og sterk i hukommelsen». Are bodde i Haukadal til han var 21 år, og etter det har vi få opplysninger om livet hans. Vi vet at han giftet seg og fikk en sønn, og sønnesønnens etterkommere førte Ares slekt inn i slekta til Snorre Sturlasson. Are døde i 1148, 80 år gammel.

Are Frode ble h
øyt ansett i samtiden. Han var prest og forfatter. Han skrev nøkternt og rett fram, uten kunstneriske pretensjoner, ble det sagt. Islendingabok ble skrevet rundt hundre år før Snorres skrifter. Boka omhandler Islands historie fra første innvandring til 1122. Den ble skrevet i to utgaver. Den eldste er dessverre gått tapt. Den inneholdt en kronologi over de norske kongene. Den har blitt priset for at den la grunnlag for den nordiske historieskrivingen. Den andre utgaven finnes på Árni Magnússon institutt i Reykjavik.

Det er vel ikke sikkert at byplanleggerne som plasserte Mæla ungdomsskole i Are Frodes veg visste alt dette, men en kan vel si at de har vært heldige med plasseringen av en læreanstalt i gata til en så lærd og kunnskapsrik mann. Vi får håpe hans kunnskap smitter over til dagens elever!

 

Torild Wølner Gundersen